Reisevilkår

Reisevilkår

Reisevilkår Solheim Event og Reiser AS

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Dette er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør.

Bindende påmelding

Påmelding til våre arrangementer er bindende. Du får igjen pengene ved sykdom, av din reiseforsikring. Vi er medlem av Reisegarantifondet!

 

Bestilling og betaling

Solheim Event og Reiser AS er et reisebyrå. Når du booker din reise hos oss bekrefter du samtidig at du har lest og godkjent våre reisevilkår. Når vi mottar din bestilling, så booker Solheim Event og Reiser AS både hotell og fly for deg i ditt navn. Det betyr at reisen er bindende for den/de bestillingen omfatter, og også for Solheim Event og Reiser AS som bestiller fly og hotell.

Solheim Event og Reiser AS har ikke adgang til å kansellere flybilletter eller hotellopphold! Alt må betales i sin helhet av oss. Derimot er du som bestiller reise sikret av reiseforsikring dersom du har dette, ved sykdom. Du får en bekreftelse fra oss om at din reise er betalt, som kan brukes overfor forsikringsselskapet ved sykdom.

Når man bestiller rutefly et år i forveien og hotellene tar forhåndsbetalt av Solheim Event og Reiser AS så faller man utenfor pakkereiselovens regler, og har rett til å fakturere reisen i sin helhet. Stort sett betaler man likevel kun depositum på våre reiser.

 

Deltakerens ansvar

Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

Ødeleggelser på hotellrom, og at man reiser uten å betale regningen på mat og drikke faktureres i sin helhet deltakeren. Overdrevent fyll og bruk av rusmidler kan føre til bortvisning fra hotellet/hytte.

Dårlig oppførsel, og negativitet i gruppa kan føre til utestengelse fra gruppa.

 

Forbehold og fotografering

Som deltaker kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til Solheim Event og Reiser’s egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst før turen starter.

Tar du bilder av enkeltpersoner spør man gjerne vedkommende om det er greit å dele på sosiale media. Gruppebilder gjelder egne regler.

 

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, streik og lignende. Vi anbefaler alle våre kunder å tegne reiseforsikring.

 

Avlysning av arrangement

Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, flystreik, hotellkonkurs, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne snarest. Du må benytte din reiseforsikring for hendelser som er utenfor Solheim Event og Reiser AS sin kontroll, som nevnt over.

Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

 

Avbestilling

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Solheim Event og Reiser AS ikke ansvarlig for ekstrakostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Flykansellinger, forsinkelser, streik og ekstremvær dekkes av din egen reiseforsikring, og Solheim Event og Reiser AS står ikke ansvarlig for dette. Det er veldig sjeldent av turer blir avlyst. Ingen utenlandsturer har blitt kansellert på 10 år pga manglende påmeldinger. Du kan trygt booke din reise med oss.

 

Forbehold om endringer

Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, endringer i offentlige skatter/avgifter, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen.

Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Det tas også forbehold om at nevnt instruktør/leder/terapeut kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn.

 

Europisk helsekort

For reise i Europa er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort, dersom reiseforsikring ikke tegnes. Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no

 

Vi ønsker deg velkommen som deltaker og ser frem til å møte deg!

Mvh Lisbeth Solheim
Solheim Event og Reiser AS

Trondheimsvegen 96

2050 Jessheim

+47 932 37 520

org.nr: 998 206 596